Panel: Ulike blikk (Diverse Views)

Panel: Ulike blikk (Diverse Views)

LIVE STREAMING Wednesday June 10 at 13:15 / 1:15 pm CET (in Norwegian)
Kortfilmfestivalen, Mediefabrikken, Oslo16 og Viken filmsenter inviterer til en panelsamtale om prosjektet «Ulike blikk» og kortfilmene dette resulterte i.

Programmet inkluderte unge regissører med ulike bakgrunner, som ønsket å fortelle om karakterer og miljøer vi sjelden får se på lerretet. Fire endagssamlinger med skriveøvelser, visuelle øvelser, samtaler og improvisasjon, samt produksjoner gjennomført på inntil to opptaksdager, har så langt ledet til en rekke kortfilmer som presenteres under festivalen.

Moderator er Hanna Wozene Kvam.

Subscribe Share
Panel: Ulike blikk (Diverse Views)